Χαρακτηριστικά και οφέλη Νomad Τerra 8100:

Ταπέτο απολύμανσης nomad terra 8100 16mm χωρίς υπόστρωμα τοποθετημένο μέσα σε σκαφάκι διαστάσεων 60x90cm.

Το ταπέτο εμποτίζεται με ειδικό απολυμαντικό υγρό για απολύμανση ων υποδημάτων κατά την είσοδο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή οπουδήποτε η αντιβακτηριακή προστασία είναι απαραίτητη.

Χαρακτηριστικά και οφέλη 3Μ Nomad Contamination Control Mat 4300:

Ταπέτο ελέγχου ρύπανσης.

Το Nomad Contamination control Mat 4300 είναι ένα σύστημα ελέγχου ρύπανσης.

Η κολώδης μεμβράνη της επιφάνειας αφαιρεί την σκόνη και την βρωμιά από τους πάτους των παπουτσιών και από τις ρόδες των τρόλεϊ. 

Συνιστάτε για χώρους όπου η υγιεινή είναι επιβεβλημένη όπως νοσοκομεία, εργαστήρια, παρασκευαστήρια τροφίμων κτλ.

Το σύστημα διαθέτει 40 φύλλα και όταν η επιφάνεια του πρώτου φύλο λερωθεί, το αφαιρούμε και εμφανίζεται το επόμενο φύλο έτοιμο για χρήση.